Brick på Sjukhus

Patienter och anhöriga som besöker sjukhus och andra vårdinrättningar kan ofta befinna sig i en orolig och ovan situation. Ibland kan väntan bli lång och i en akutsituation kanske man inte alltid kommer ihåg att ta med sig allt man behöver för en längre vistelse.

 

Mobilladdning på sjukhus

Med Bricks stora laddningastationer finns det alltid tillgång till powerbanks med flera olika laddningskablar.

Att kunna ha telefonen med sig och upprätthålla kontaken med anhöriga eller helt enkelt ha tillgång till telefonen under väntetider bidrar till minskad stress och en bättre miljö för patienter, anhöriga och personal. Att patienterna själva vet att de kan ladda telefonen med Bricks powerbanks där de befinner sig möjliggör att personalen kan jobba ifred och fokusera på patienternas välmående och säkerhet.

En tryggare vistelse

Till skillnad från laddskåp ger bärbara powerbanks mer frihet och säkerhet samtidigt som fler kan använda servicen på samma gång. Den digitala skärmen ger dessutom möjlighet till att sprida viktig information och kan anpassas till sjukhuset eller avdelningens behov.

 

Fördelar med Brick

Ökad säkerhet och bättre miljö

Minskad stress

Fullständig service, underhåll och kundtjänst

Digital informationsskärm

Intresserad?

Kontakt